สหกรณ์ จ.พะเยาตรวจเยี่ยมการรับซื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา ตรวจเยี่ยม  สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด เพื่อติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายพิพัฒ  สัญญา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี อริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมือง,แม่ใจ) ตรวจเยี่ยม  สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด  เพื่อติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 ณ จุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์  โดยสหกรณ์ฯ ได้เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ105 และข้าวเปลือก กข15 จำนวน4จุดคือหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยาสาขาภูกามยาว สาขาแม่ใส สาขาจำป่าหวาย และสาขาบ้านต๊ำ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  ราคารับซื้อข้าวเปลือกที่ความชื้น25%ตันละ 8,500  ความชื้น30%ตันละ7,750 บาททั้งนี้ ราคารับซื้อข้าวเปลือกขึ้นอยู่กับคุณภาพและความชื้นของข้าวที่เกษตรกรสมาชิกนำมาจำหน่าย


แชร์ข่าวพะเยา