จ.พะเยา จัดงานมหกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ และของดีจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      จังหวัดพะเยา จัดงานมหกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ และของดีจังหวัดพะเยาจัดขึ้น ณ.สนามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

วันที่ 19 พฤศจิกายน2564  นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ และของดีจังหวัดพะเยา  ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดขึ้นที่  สนามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา   การจัดมหกรรมวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ และของดีจังหวัดพะเยา  ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมด้านตลาด และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของดีของจังหวัดพะเยา โดยกำหนดจัดงานฯ เป็นเวลา 3 วัน  ในระหว่างวันที่ 18-20  พฤศจิกายน 2564

     โดยในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการผลิตสินค้า  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และภาคเอกชน จัดให้มีการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร  ของดีจังหวัดพะเยา จัดการแข่งขันการเกี่ยวข้าวแข่งขันการแปรรูปข้าวหอมมะลิ และการสาธิตการแปรรูปข้าวหอมมะลิ  โดย เกษตรกรและผู้ที่เข้าร่วมงานฯ จะได้รับความรู้ ได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการยกระดับสินค้าเกษตร และได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของดีจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา