งดปล่อยโคมลอย

แชร์ข่าวพะเยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอความร่วมมือ “งดปล่อยโคมลอย” ช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลลอยกระทง มีการปล่อยโคมลอย ซึ่งเป็นประเพณีนิยมและความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น แต่หากมีการปล่อยโคมลอยในบริเวณใกล้เสาไฟฟ้า แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูง ย่อมมีโอกาสที่โคมลอยจะลอยไปติดหรือตกลงมายังอุปกรณ์ของระบบส่งไฟฟ้า ทำให้การส่งจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง เกิดไฟฟ้าตกหรือดับเป็นวงกว้างได้ทันที ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความเดือดร้อน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย รวมถึงบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมไฟ โคมควัน หรือดอกไม้เพลิง ใกล้แนวเสาไฟฟ้า แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง
หากท่านพบเห็น โคมลอยติดค้างบนสายไฟฟ้ากรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ หมายเลข 1129 PEA CONTACT CENTER ตลอด 24 ชั่วโมง
PEA Brightness for Life Quality : สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย


แชร์ข่าวพะเยา