ลอยกระทงพะเยาคึกคักท่ามกลางการป้องกันโควิดเข้มข้น

แชร์ข่าวพะเยา

บรรยากาศ ลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยเฉพาะริมกว๊านพะเยายังคงคึกคัก เนื่องจากยังมีน้ก ท่องเที่ยวและประชาชน เดินทางมาลอยกระทง ถึงแม้ในปีนี้จะไม่มีขบวนแห่ หรือกิจกรรมไดๆ แต่ทางเทศบาลเมืองพะเยาได้จัดซุ้มโคมไฟและจุดลอยกระทงให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ท่ามกลางการป้องกันสถานการณ์โควิด 19 โดยมีจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าพื้นที่ลอยกระทงอย่างเข้มงวด

      วันที่19พฤศจิกายน2564ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างเดินทางเข้าชมความงามของซุ้มโคมไฟล้านนา ที่ทางเทศบาลเมืองพะเยาได้จัดสร้างขึ้นบริเวณโดยรอบของริมกว๊านพะเยาซึ่งทางเทศบาลเมืองพะเยาได้จัดซุ้มโคมไฟ ในรูปแบบต่างๆให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวและชมความงามของแสงไฟในเทศกาลลอยกระทง ของจังหวัดพะเยาจำนวนหลายจุด ถึงแม้ ในปีนี้จะไม่มีขบวนแห่หรือกิจกรรมใดๆแต่ทางเทศบาลเมืองพะเยาได้เปิดจุดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ทำการลอยกระทง บริเวณกว๊านพะเยาจำนวนหลายจุดด้วยกัน ในวันนี้ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวดูไฟรวมทั้งร่วมลอยกระทงกันอย่างคึกคักท่ามกลางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวด ซึ่งบริเวณหน้างานที่จะเข้าสู่บริเวณถนนชายกว๊านพะเยาได้มีเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพะเยา ได้ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิตลอดจนถึงบริการแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดร่างกายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มข้น


แชร์ข่าวพะเยา