จ.พะเยา โควิด 19 พุ่งไม่หยุดคัตเตอร์งานศพรวมมากว่า 200 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบ 79 ราย โดยคัตเตอร์ร่วมงานศพบ้านสันติสุข ตำบลคุณควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ยอดยังพุ่งถึง 75  ราย รวมแล้วพบผู้ป่วยคัตเตอร์ดังกล่าวมากกว่า 200 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย  เป็นผู้ป่วยคลัสเตอร์ร่วมงานศพ รวมผู้เสียชีวิตสะสม 9 ราย

ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 79 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 นอกจังหวัดจำนวน 3 ราย ( กรุงเทพ 2 ราย และ เชียงใหม่ 1 ราย )และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัด จำนวน 76 ราย เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์ ร่วมงานศพ บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จำนวน 75 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 1 ราย ) ขณะนี้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ทุกราย  เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์พักคอย

     รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,435 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 31 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,160 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 266 รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม จำนวน 1 ราย เป็นผู้ป่วยคลัสเตอร์ร่วมงานศพ บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลปง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคำ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ประวัติยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด19 ยอด ผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 9 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอภูซาง จำนวน 2 รายในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 แล้ว จำนวน 270,593 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.78 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา