ร้านอาหาร “ตองเอี่ยว”พะเยาจัดแข่งขันฟุตบอล 9คนศึก4เส้าเชื่อมสัมพันธ์ครั้งที่1ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

การแข่งขันฟุตบอล9คนศึก4เส้าเชื่อมสัมพันธ์ครั้งที่1ประจำปี 256โดยในปีนี้ได้รับเชิญทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ 1.ทีมเทศบาลตำบลแม่กา 2.ทีมสภ.แม่กา 3.ทีมฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพะเยา 4.ทีมร้านอาหารตองเอี่ยว

    นายสิทธิศักดิ์ เครืออินทร์ กำนันตำบลแม่กาฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึง บริษัท ร้านค้าและชมรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มาออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีความรักสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยในหมู่คณะแข่งขันกันที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมSV Futsal Club ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา