กาดต้นไม้ส่งเสริมอาชีพแม่กาคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

    เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัด”กาดต้นไม้แม่กา Maeka Garden Market”เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มผู้ปลูก ต้นไม้ประดับ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการปลูกและการอนุรักษ์ต้นไม้ประดับ และส่งเสริมช่องทางการตลาดผู้ปลูกต้นไม้ประดับ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กา โดยมีผู้ประกอบการและผู้รักไม้ประดับเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

     วันที่21พฤศจิกายน2564ผู้ประกอบการและผู้รักไม้ประดับ จำนวนมาก ต่างเดินทางนำไม้ประดับหลากหลายชนิดที่มีราคาตั้งแต่หลักสิบ จนถึงหลักหมื่น ออกจำหน่าย และหาซื้อกันอย่างคึกคัก ในงาน”กาดต้นไม้แม่กา Maeka Garden Market” ที่ทางเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดขึ้นที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลแม่กา เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มผู้ปลูก ต้นไม้ประดับ

ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงการปลูกและการอนุรักษ์ต้นไม้ประดับ ส่งเสริมช่องทางการตลาด ให้กับกลุ่มผู้ปลูกต้นไม้ประดับ และสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กา โดยกาดต้นไม้ดังกล่าวนั้น จะเปิดให้ประชาชนผู้รักต้นไม้เข้ามาจำหน่ายและซื้อขายกันในรอบเดือน 1 ครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ ผู้ปลูกต้นไม้ประดับ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจการปลูกต้นไม้ประดับ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง คาดว่ามีเงินหมุนเวียนภายในงานหลายแสนบาท


แชร์ข่าวพะเยา