จ.พะเยา หมอกลงจัดกระทบจราจรอากาศเริ่มเย็นลง

แชร์ข่าวพะเยา

     สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาหมอกเริ่มลงจัดกระทบจราจร รถที่สัญจรไปมาต้องเปิดไฟเพื่อการมองเห็นเนื่องจากทัศนวิสัยต่ำมากอยู่ที่ 30 เมตร ขณะที่อุณหภูมิลดลง โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส

วันที่22พฤศจิกายน2564สภาพอากาศโดยทั่วไปในเช้าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา หลายพื้นที่เริ่มมีหมอกลงจัดส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นรถที่สัญจรไปมา ต้องใช้ความระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถแทบทุกคัน เนื่องจากสภาพหมอกลงจัด โดยทัศนวิสัยในการมองเห็นเพียง 30 เมตร ในบางพื้นที่ขณะที่อุณหภูมิเริ่มลดลงโดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส และคาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่เริ่มเย็นลงอย่างต่อเนื่องและอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้


แชร์ข่าวพะเยา