เทศบาลบ้านเหล่าเข้มป้องกันโควิด 19 ตรวจ ATK พนักงาน

แชร์ข่าวพะเยา

     เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19  โดยการจัดชุด ATK กว่า 1000 ชุดทำการสว๊อปให้กับพนักงานและฝ่ายบริหาร ทุก 3 ถึง 7 วัน สำหรับผู้มีความเสี่ยง ไปในพื้นที่เสี่ยง และสัมผัสกับกับกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เข้ม

     วันที่22พฤศจิกายน2564 พนักงานและผู้บริหารของเทศบาลตำบล บ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการตรวจสว๊อปให้กับพนักงานที่เดินทางไปต่างพื้นที่ รวมทั้งพนักงานที่ไปสัมผัสกับผู้คนหรือพื้นที่เสี่ยง โดยจะดำเนินการตรวจสว๊อป ให้กับพนักงานในรอบสัปดาห์ละ 2 ครั้งหรือหากพนักงานหรือผู้บริหารท่านไดที่มีความเสี่ยง หรือสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงก็สามารถที่จะทำการตรวจสว๊อป เพื่อตรวจหาเชื้อได้

     โดยนายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายยกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระบุว่า ทางเทศบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จึงได้จัดสรรงบประมาณที่ส่วนกลางนำมาให้ในการแก้ไขปัญหาและป้องกัน โควิด-19 ซึ่งใน พื้นที่ตำบลบ้านเหล่า เรามีการรณรงค์ให้ชาวบ้านทำการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า 70% ตามเป้าหมาย และในส่วนของพนักงานรวมทั้งผู้บริหารที่ต้องมีการออกนอกพื้นที่ ทั้งการเข้าสำรวจและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน ซึ่งเกรงว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อ ดังนั้นทางเทศบาลจึงได้นำงบประมาณที่ดินส่วนกลาง มาจะซื้อชุด ATK จำนวน 1,000 ชุดเพื่อทำการตรวจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งฝ่ายบริหาร ที่มีความเสี่ยงรวมทั้งออกพื้นที่ในการบริการประชาชน ก็จะสามารถทำการตรวจสว๊อปได้ตลอดระยะเวลา ที่เดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสัมผัสผู้เสี่ยง ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้การได้ประมาณ 3 ถึง 6 เดือนเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส โคล วิท 19 ให้เข้มข้นขึ้น


แชร์ข่าวพะเยา