ตรวจจุดรับซื้อข้าวเปลือก

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอแม่ใจ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ตรวจจุดรับซื้อข้าว ณ โรงสีแม่ใจธนะโชติวัฒน์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายพีรัช  จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดพะเยา ตรวจจุดรับซื้อข้าว ณ โรงสีแม่ใจธนะโชติวัฒน์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา