รพ.แม่ใจเปิดรับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลแม่ใจเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กรณีพิเศษสำหรับท่านที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจะได้รับวัคซีน สูตร แอสตร้า + ไฟเซอร์จำกัดจำนวน 350 ท่านในวันที 23 และ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 -15.00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 054-409606

**กรุณานำบัตรประชาชนมาด้วย**


แชร์ข่าวพะเยา