รับมอบถุงยังชีพ

แชร์ข่าวพะเยา

นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม และงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม และงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน และนางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมในการมอบถุงยังชีพฯ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปมอบให้แก่คนพิการด้านการเห็นในพื้นที่ต่อไป ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา ที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา