หมู่บ้านจักตอกขายสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านหม้อแกงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา แทบทุกครัวเรือน ใช้เวลาช่วงนี้ประกอบอาชีพจักตอกขายสร้างรายได้งาม เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดและมีผู้สั่งจองอย่างต่อเนื่อง บางรายสามารถสร้างรายได้ในช่วงนี้ได้มากกว่า 30,000 บาทต่อช่วงระยะเวลา

      วันที่23พฤศจิกายน2564ยายคำปัน เขื่อนคำ อายุ 73 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งในพื้นที่ กำลังทำการนำไม้ไผ่บง มาทำการจักตอก ที่มีลักษณะความสั้นยาวแตกต่างกันไป เพื่อนำส่งขายให้กับผู้ที่สั่งซื้อ หลังหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งมีผู้สูงอายุแทบทุกครัวเรือน ต่างใช้เวลาในช่วงนี้ประกอบอาชีพจักตอกขาย และสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่นี่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดและไม่สามารถผลิตให้กับลูกค้าได้ทัน

      โดยยายคำปัน เล่าว่า ในช่วงเวลานี้ ผู้สูงอายุหรือชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้ จะเริ่มทำการจักตอกเพื่อจำหน่าย เนื่องจากในช่วงเวลานี้ ไปจนถึงระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ไผ่บงซึ่งจะมีลักษณะที่หนุ่มและนำมาทำการจักตอกได้เป็นอย่างดี โดยตนเองนั้นจะทำการจักตอก ซึ่งมีลักษณะสั้นยาวแตกต่างกันไป  จากนั้นก็จะรวบรวมและส่งขาย โดยแต่ละวันนั้นสามารถที่จะผลิตได้เฉลี่ย วันละประมาณ 5 กิโลกรัม สำหรับตอกขนาดสั้น โดยจะจำหน่ายที่กิโลกรัมละ 25 ถึง 30 และตอกยาว ก็จะจำหน่ายที่ 100 เส้น ต่อ 30 บาท และในช่วงระยะเวลา ที่สามารถทำการจักตอกได้นั้นก็จะเป็นช่วงระยะเวลา ประมาณ 3 เดือน จากนั้นไผ่ก็จะแก่ และไม่สามารถที่จะนำมาจักเป็นตอกได้ ซึ่งแต่ละรอบสร้างรายได้ให้เฉลี่ยแล้วกว่า 30,000 บาท

     ขณะที่ยายบัวคำ ขันทอง อายุ 74 ปี ชาวบ้านอีกคนหนึ่ง ระบุว่า ในช่วงนี้สามารถที่จะนำไม้ไผ่บงดังกล่าวมาทำการจักตอกหรือผลิตตอกออกขายได้ เนื่องจากไผ่ยังมีอายุที่หนุ่มและนำมาจักเป็นตอกได้เป็นอย่างดี โดยในแต่ละปีนั้นจะช่วยกันสองคนตายาย ทำการจักตอกออกขาย โดยเฉลี่ยแล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในช่วงระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เฉลี่ยประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาท

     สำหรับหมู่บ้านดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีผู้สูงอายุแทบทุกหลังคาเรือนจะมีอาชีพในการจักออกออกจำหน่ายโดยจะนำไม้ไผ่ที่อยู่ใกล้หมู่บ้านมาเป็นวัตถุดิบ จากนั้นก็จะแปรรูปเป็นตอกโดยทำการนำไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อนขนาดยาวตามความต้องการ และผ่าเป็นซีกและนำมาจักเป็นตอก เป็นเส้นๆและนำไปตากให้ได้รับแสงแดดและหมอกเหมยเป็นระยะเวลา 3 วัน จากนั้นจึงได้ทำการมัดรวม และนำออกขาย ซึ่งจะมีลูกค้าจากทุกพื้นที่ เดินทางมาสั่งซื้อกันอย่างต่อเนื่องบางครั้งผลิตไม่ทันต่อความต้องการของตลาด จึงทำให้อาชีพการจักตอกของผู้สูงอายุในหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ได้เป็นอย่างดี

ยายบัวคำ ขันทอง บ้านเลขที่ 63 หมู่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กาอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.097-9878388

ยายคำปัน เขื่อนคำ บ้านเลขที่ 37 หมู่ 1 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา