มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

แชร์ข่าวพะเยา

      เทศบาลตำบลแม่ปืม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ตำบลแม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่ปืม  มอบหมายให้ นายนพพร แลสันกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม พร้อมคณะผู้บริหาร นางสาวกุลนาถ แสนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ปืม  นายสยาม  ปรีชาปลัดเทศบาลตำบลแม่ปืม  นางสุดาสวรรค์ เพิ่มกร นักพัฒนาชุมชน   ร่วมกับ นางหอมนวล ไชยสาร กำนันตำบลแม่ปืมและนายสุริยา สุวรรณเวียง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโดย นายจำรัส เลาสัตย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  นายฐิติวัชร์ ตันตละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกันส่งมอบบ้านในโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมอบให้แก่ นายสุรชาติ  แก้ววัง ผู้ได้รับเลือกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ปืม 


แชร์ข่าวพะเยา