จ.พะเยา เตรียมเปิดเมืองโควิด 19 ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยา เตรียมใช้มาตรการ VUCA เปิดเมืองอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด สร้างพื้นที่ปลอดการแพร่เชื้อ และตรวจคัดกรองด้วย ATK รองรับการเปิดเมืองอย่างเต็มที่ ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้ป่วยจำนวน 24 ราย เป็นผู้ป่วยจากคัตเต้อร์ ตลาดสดในหมูบ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ 12 ราย และเป็นผู้ป่วยนอกพื้นที่ 2 ราย

      วันที่25พฤศจิกายน2564นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเมืองพะเยา “ แอ่วพะเยา ม่วนใจ๋ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด19  ”   ตามที่รัฐบาล มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปิดประเทศและการระบาดของโควิด19 ปี พ.ศ.2565 และมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และสนับสนุนเร่งรัดการให้บริการวัคซีนโควิด19 ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เพื่อความสมดุลในการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและการป้องกันควบคุมโรคโควิด19  ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานรองรับการเปิดเมืองอย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หลัก VUCA ได้แก่ ฉีด Vaccine ให้ครอบคลุมประชากรในพื้นที่ 70% ประชาชนใช้มาตรการ Universal Prevention ป้องกันตนเองสูงสุดกับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อลดการติดเชื้อ ลดการระบาด สถานบริการ/สถานที่ต่างๆ ใช้มาตรการ  COVID Free Setting สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากเชื้อโควิด และใช้ ATK ตรวจคัดกรองในชุมชน สถานที่เสี่ยง อีกทั้ง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด19 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดสทั่วทั้งประเทศและเพิ่มความครอบคลุมวัคซีนให้ถึง 70% ของประชาชน

     ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา วันนี้จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 14 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 มาจากพื้นที่ระบาดต่างจังหวัด จำนวน 2 ราย ( อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  )และติดเชื้อในจังหวัด กลุ่มคลัสเตอร์เดิม ตลาดในหมู่บ้าน บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 12 รายรวมขณะนี้ผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,487 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 24 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,278 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 199 รายและศูนย์พักคอย ( Community Isolation )อำเภอปง จำนวน 49 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 10 รายในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 234พฤศจิกายน 2564 แล้ว จำนวน 274,576 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.91 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา