จ.พะเยา จัดกิจกรรมมอบภาพแบบผ้าบาติก ลายพระราชทาน

แชร์ข่าวพะเยา

      จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย

วันที่ 25 พฤศจิกายน2564  นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในกิจกรรมมอบภาพแบบผ้าบาติก ลายพระราชทาน  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย    ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดขึ้น ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ (กาดต้นสัก) ศาลากลางจังหวัดพะเยา

           ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย  เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นรีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย๒) เพื่อประชาสัมพันธ์และนำแบบผ้าบาติกลายพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นต้นแบบ  และพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งมอบภาพแบบผ้าลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาให้จังหวัดพะเยาเพื่อมอบให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้แก่  ครั้งที่ 1 แบบผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา   จังหวัดพะเยาได้มอบให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 41 กลุ่มครั้งที่ 2 มอบภาพแบบผ้าบติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จำนวน 3 ลาย คือ ลาย “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง”  ลาย “ท้องทะเลไทย” และลาย “ป่าแดนใต้” ที่มอบในวันนี้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่พัฒนาการจังหวัดพะเยา จำนวน 1 ชุด ,พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอจำนวน 9 ชุด และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพะเยา จำนวน 21 ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 31 กลุ่ม

             สำหรับกิจกรรมภายในงานวันนี้ประกอบด้วย  พิธีมอบภาพแบบผ้าบาติกพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา   กิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จากผู้ประกอบการทั้ง 9 อำเภอ  กิจกรรมแสดงและจำหน่ายของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึกในเทศกาลของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565  กิจกรรมสาธิตและ work shop ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา   และผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


แชร์ข่าวพะเยา