จ.พะเยา ยอดผู้ป่วยโควิด19 พุ่งไม่หยุด 43 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบยอดผู้ป่วยเพิ่มไม่หยุด โดยวันนี้จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวน 43 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 มาจากพื้นที่ระบาดต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย ( จังหวัดชลบุรี )และติดเชื้อในจังหวัด จำนวน 42 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์เดิม ตลาดในหมู่บ้าน บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 1 ราย กลุ่มคลัสเตอร์เดิม งานศพบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จำนวน 36 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อในอำเภอเชียงคำ 3 ราย อยู่ระหว่างการ สอบสวนโรค จำนวน 2 ราย ขณะที่ ศบค.จังหวัดเร่งตรวจเชิงรุกกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง

      วันที่26พฤศจิกายน2564สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบยอดผู้ป่วยเพิ่มไม่หยุด โดยวันนี้จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ จำนวนอีก  43 ราย โดยพบเป็นกลุ่มคัตเต้อร์เดิมร่วม งานศพบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จำนวนถึง 36 ราย กลุ่มคลัสเตอร์เดิม ตลาดในหมู่บ้าน บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 1 ราย  ผู้ป่วยติดเชื้อในอำเภอเชียงคำ 3 ราย อยู่ระหว่างการ สอบสวนโรค จำนวน 2 ราย มาจากพื้นที่ระบาดต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย คือ จังหวัดชลบุรี

     ล่าสุดจังหวัดพะเยา รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,530 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 19 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,297 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 223 รายและศูนย์พักคอย ( Community Isolation )อำเภอปง จำนวน 61 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 10 ราย


แชร์ข่าวพะเยา