หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบวัคซีนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา Moderna 840 โดส

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนายการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับมอบวัคซีน Moderna 840 โดส จาก นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ นายธวัช สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบให้โรงพยาบาลพะเยา และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด ได้แก่ 1.ผู้พิการ-ติดเตียง-สตรีมีครรภ์ 2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล 4.ครูผู้สอนหนังสือ และ5.บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานที่สัมผัสประชาชน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา