โรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์จากบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อม นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพะเยา รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

1.เครื่องตรวจอวัยวะภายในผ่านทางทวารหนักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี รุ่น Bkspecto ยี่ห้อ Bk Ultrasound บริษัท Med Focus จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,493,100 บาท

2.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น mTurbo ยี่ห้อ Fujifilm บริษัท eNovations จำนวน 1 เครื่อง ราคา 890,000 บาท

3.เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น Legion ยี่ห้อAlcon บริษัท Alcon ราคา 2,390,000 บาท

4.เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตชนิด 12 ถุง รุ่น Cryofuge16 ยี่ห้อ Themo Scientific บริษัท N.Y.R ราคา 1,620,000 บาท

5.กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาคมชัดสูง พร้อมระบบบันทึกวีดีทัศน์ รุ่น OPMI-Lumera I ยี่ห้อ ZEISS บริษัท Carl Zeiss ราคา 3,090,000 บาท รวมมูลค่า 10,483,100 บาท (สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จาก บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด โดย ทีมงานบริษัทฯ คุณอรัญญา ลือประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการแผนกองค์กรสัมพันธ์ คุณวรรณศิลป์ อินวอ รองผู้จัดการแผนกคลังสินค้า บจก.เดอเบล คุณสุรศักดิ์ ก้อนแก้ว ผจก.สาขาเดอเบล เชียงราย คุณพัทธวรรณ ศรีเทพมา ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการ คุณอังคณา แซ่เตีย ผช.ผจก.แผนกองค์กรสัมพันธ์ คุณสุพิชฌาย์ หวังประดิษฐ์ รองผจก.แผนกจัดซื้อ คุณชาญชัย ซือสุวรรณ และคุณวินิจ ซือสุวรรณ ร้านค้าเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ร่วมส่งมอบ มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา