จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ให้แก่กลุ่ม Walk in ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แรงงานต่างด้าว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา ที่ประสงค์รับวัคซีน และ Booster Dose เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2564 ที่ประสงค์รับวัคซีน Astrazeneca

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา และแพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในฐานะรองประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข็มที่ 1 จำนวน 234 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 16 ราย เพื่อฉีดให้กับกลุ่ม Walk in ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แรงงานต่างด้าว ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพะเยา ที่ประสงค์รับวัคซีน และเข็มที่ 3 จำนวน 13 ราย สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2564 ที่ประสงค์รับวัคซีนตามจุดบริการ 8 จุด

หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100%” รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา