โรงพยาบาลพะเยา ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุกให้กลุ่มเสี่ยงโควิดฟรี โรงเรียนอนุบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีม แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพะเยา ออกให้บริการเชิงรุก ตรวจคัดกรองกลุ่มสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยง หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ในโรงเรียนอนุบาลพะเยาอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังพบผู้ติดเชื้อที่เข้าไปสถานที่ดังกล่าว เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ หากพบจะเป็นการจำกัดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สร้างความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวอำเภอเมืองพะเยา

และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลพะเยา และทำให้ประชาชนชาวพื้นที่จังหวัดพะเยาได้ห่างไกลจากโรคโควิด พร้อมทั้งได้รับข่าวสารที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่รวมถึงการป้องกันตัวเองทั้งอยู่ที่บ้านและเมื่อออกสู่พื้นที่ โดยตรวจคัดกรองนักเรียน ชั้น ป.4/5 และคุณครู รอบที่ 2 จำนวน 62 ราย ด้วยการตรวจแบบ RT-PCR เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา