กิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำบริเวณลำน้ำห้วยผาเกี๋ยง

แชร์ข่าวพะเยา

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กานำโดย นาย สิทธิศักดิ์ เครืออินทร์ กำนันตำบลแม่กา  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำบริเวณลำน้ำห้วยผาเกี๋ยงพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กา

โดยร่วมกับธนาคารออมสิน และเทศบาลตำบลแม่การ่วมกันมอบของที่ระลึกให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 4/6/17 ตำบลแม่กาจำนวน20คนและร่วมกันปลูกต้นไม้ /ช่วยกันเรียงหินเพื่อซ่อมแซมฝายกั้นน้ำเดิมที่ชำรุดร่วมกัน ณ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา