เปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล

แชร์ข่าวพะเยา

ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา นายสิทธิศักดิ์ เครืออิทร์กำนัน ต.แม่กา นายสะอาด ไชยกุล นายกฯต.แม่กา และจิตอาสาต.แม่กา ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้ใหม่ ในพื้นที่ บ้านแม่กาท่าข้าม หมู่ที่10ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยใช้ชื่อว่า”ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดลเพื่อไปประยุกต์ให้ใช้ได้จริงในการพัฒนาตนเองและพัฒนาชีวิตอย่างยั่งยืน


แชร์ข่าวพะเยา