บรรยากาศเลือกตั้ง อบต.

แชร์ข่าวพะเยา

บรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ไม่คึกคักเท่าที่ควร โดยในช่วงของการเปิดหีบเลือกตั้ง มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้เลือกตั้งในช่วงเช้าบางตาคาดว่าชาวบ้านมีเวลาในเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากจึงใช้วิธีทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์และตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โค วิด 19 อย่างเข้มข้น

     วันที่28พฤศจิกายน2564ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาที่มีเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ทยอยเดินทางเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเวลาที่หลังเปิดหีบ เลือกตั้งค่อนข้างบางตา ทำให้บรรยากาศการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ไม่คึกคักเท่าที่ควรนัก เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่เลือกทยอยที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เนื่องจากมีเวลาในการเลือกตั้งไปจนถึง 5 โมงเย็นจึงทำให้ไม่เร่งรีบในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแต่ละหน่วยการเลือกตั้งได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดในการที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิรวมทั้งบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทำความสะอาดให้กับผู้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างครบครันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย


แชร์ข่าวพะเยา