รพ.พะเยา ประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วย

แชร์ข่าวพะเยา

ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพะเยาเนื่องจากเริ่มมีการระบาดของโควิด-19 เข้ามาในโรงพยาบาลและกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทำให้ต้องปิดหอผู้ป่วยทางโรงพยาบาลพะเยา จึงขอความร่วมมือ

1. งดเยี่ยมผู้ป่วย

2. ญาติผู้ป่วยที่เฝ้าไข้ในหอผู้ป่วย ต้องแสดงเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และแสดงผลการตรวจ ATKจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง โดยให้เฝ้าไข้ได้เตียงละ 1 คนเท่านั้น

3. การเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้เยี่ยมต้องแสดงเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และแสดงผลการตรวจ ATKจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง ก่อนเข้าเยี่ยมทุกครั้ง

ตั้งแต่ 26 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป


แชร์ข่าวพะเยา