NTพะเยา ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

แชร์ข่าวพะเยา

NTพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ  ณ  อาคารโทรศัพท์จังหวัดพะเยา 

วันที่27 พฤศจิกายน 64 บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ  จำกัด  (มหาชน )   จัดให้มีการอบรมซ้อมอพยพหนีไฟ  ตามมาตราป้องกันภัย และ การอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุขึ้นในอาคารสำนักงาน  โดยมี โทรศัพท์จังหวัดพะเยา  ว่าที่ร้อยตรีสกุลชาย นาคสัจ  เป็นประธานการฝึกอบรม มีพนักงานเข้ารับการอบรมจำนวน  80  คน และ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองพะเยา  จัดทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพะเยา  มาฝึกอบรม  ณ  อาคารโทรศัพท์จังหวัดพะเยา 


แชร์ข่าวพะเยา