จ.พะเยาโควิด 19 พะเยายอดพุ่งต่อเนื่อง 24 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 24 ราย โดยเฉพาะกลุ่มคลัสเตอร์เดิม คลัสเตอร์งานศพบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จำนวน 13 ราย ซึ่งรวมผู้ป่วยรวมแล้วมากกว่า 300 ราย และคลัสเตอร์ตลาดบ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้  7 ราย สำหรับการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แล้ว จำนวน 282,570 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.34 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย

      วันที่1ธันวาคม2564จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 24 ราย ติดเชื้อโควิด19 นอกจังหวัด 2 ราย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย )และติดเชื้อในจังหวัด 22 ราย เป็นการติดเชื้อกลุ่มคลัสเตอร์เดิม คลัสเตอร์งานศพบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จำนวน 13 ราย  คลัสเตอร์ตลาดบ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้  7 ราย ติดเชื้อในครอบครัวและเพื่อนสนิท พื้นที่อำเภอเชียงคำ 2 รายรวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,605 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน  5 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,412 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 183 รายและศูนย์พักคอย ( Community Isolation )อำเภอปง จำนวน 18 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 10 ราย

      ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แล้ว จำนวน 282,570 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.34 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา