เข้ารับตำแหน่งใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

นายธีรเดช ฉันทะ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายธีรเดช ฉันทะ เดินทางไหว้สักการะ อนุสาวรีย์พญางำเมือง ศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา และศาลพระภูมิเจ้าที่ฯในสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา