รพ.แม่ใจ ประกาศงดเยี่ยมผู้ป่วย

แชร์ข่าวพะเยา

ประกาศ โรงพยาบาลแม่ใจ

เนื่องจากเริ่มมีการระบาดของโควิด-19 เข้ามาในโรงพยาบาลและกระทบต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ทำให้ต้องปิดหอผู้ป่วยทางโรงพยาบาลแม่ใจ จึงขอความร่วมมือ

1.งดเยี่ยมผู้ป่วย

2.ญาติผู้ป่วยที่เฝ้าไข้ในหอผู้ป่วยต้องแสดงเอกสารยืนยัน การได้รับวัคซีน 2 เข็ม และแสดงผลการตรวจ ATK จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองโดยให้เฝ้าไข้ได้เตียงละ 1 คนเท่านั้น

3.การเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้เยี่ยมต้องแสดงเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และแสดงผลการตรวจ ATK จากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง ก่อนเข้าเยี่ยมทุกครั้ง

ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป


แชร์ข่าวพะเยา