หนองเล็งทรายมินิมาราธอน เปิดให้ยื่นสมัคร walk in ได้แล้วถึง10ธันวาคม 2564

แชร์ข่าวพะเยา

ทนกระแสเรียกร้องไม่ไหว ประกอบกับผู้สนใจหลายท่านมีข้อจำกัดในการสมัครผ่าน google froms คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงขยายเวลาปิดรับสมัครถึงวันที่ 10 ธันวาคม25 64 และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจยื่นสมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 200 บาท(ได้ทั้งเงินสด/โอน) ได้ที่ 

  1. ที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  ในวันเวลาราชการ

    2. องค์กรปกครองส่วนท้อวถิ่นทุกแห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ (ทต.แม่ใจ , ทต.บ้านเหล่า , ทต.ศรีถ้อย , ทต.เจริญราษฎร์ , ทต.ป่าแฝก , ทต.รวมใจพัฒนา และ อบต.แม่สุก)

      โดยเตรียมข้อมูลการสมัครและหลักฐานการรับวัคซีนจำนวน 2 เข็มมาแนบใบสมัครด้วยทั้งนี้ สามารถรับเสื้อ…BIB ได้  ในวันที่ 24 ธ.ค. 64 ณ ครัวหนองเล็งทราย  อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา สำหรับช่องทาง Google forms ยังเปิดรับทุกท่านตามปกติ


แชร์ข่าวพะเยา