ประกาศ หยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

แชร์ข่าวพะเยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา จะทำการ Step test  DMA_01  โดยจะทำการหยุดจ่ายน้ำ ในช่วงเวลากลางคืน เพื่อดำเนินการหาท่อแตก ท่อรั่ว  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ไปจนถึง เวลา 03.00 น.ของวันที่ 1 ธันวาคม 2564


แชร์ข่าวพะเยา