ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

แชร์ข่าวพะเยา

ประกาศ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 งวดที่ 1-7กำหนดการโอนเข้าบัญชีเกษตรกรตามโครงการ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2564


แชร์ข่าวพะเยา