วิกฤต COVID-19 เลือดขาดแคลน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำทีมบริจาคพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการ นำทีมบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงทุกแห่งทั่วประเทศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติไม่สามารถจ่ายเลือดให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ ได้เลื่อนการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 และโรงพยาบาลพะเยา มีการรักษา-ผ่าตัดเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และอุบัติเหตุต่าง ๆ  มีการใช้โลหิตเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบโลหิตคงคลังไม่เพียงพอกับผู้ป่วย ซึ่งหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงขั้นเสียชีวิต “การบริจาคโลหิต 1 ครั้ง ได้เลือด 1 ถุง เราเสียสละเวลาแค่ 20 กว่านาที สามารถช่วยผู้ป่วยที่ต้องการเลือดได้ถึง 3 ชีวิต “ โดยเลือดถุงเดียวสามารถนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อใช้ตรงตามอาการของผู้ป่วยได้

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สุขภาพแข็งแรงทุกท่าน ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ร่วมบริจาคโลหิต ให้มีเลือดสำรองเพียงพอในธนาคารเลือด  เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัติฤกษ์ เวลา 08.00-12.00 น. ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพะเยา ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย ให้ผู้ป่วยได้ผ่าตัด “หนึ่งคนให้ ยิ่งใหญ่ต่อคนรับ”


แชร์ข่าวพะเยา