NT พะเยา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการ Smart kids code

แชร์ข่าวพะเยา

NT พะเยา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของคณะสถาบันพัฒนาท้องถิ่นทั่วประเทศ  ในโครงการ  Smart kids code ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 2 ธันวาคม 256 นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดพะเยา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุม เตรียมงานต้อนรับการศึกษาดูงาน ของคณะสถาบันพัฒนาท้องถิ่นทั่วประเทศ  ในโครงการ Smart kids code โดยมี ว่าที่ ร.ท. ประจักษ์ ศรีจำปา รองปลัดเทศบาลพะเยา เป็นประธาน  ในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา