SFA World Tour

แชร์ข่าวพะเยา

สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย ร่วมกับ COMMANDO ธนาคารอาคารสงเคราะห์ GAMBOL ชมรมฟุตบอลอาวุโสเชียงคำ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล SFA World Tour SFA COMMANDO STARS กีฬา – มิตรภาพ – ท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อจัดหาทุนสมทบการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ พะเยา อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมีพิธีเปิดสนามกีฬาอย่างเป็นทางการ วันอังคาร 4 มกราคม 2565


แชร์ข่าวพะเยา