ประชุมประจำเดือนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯตำบลแม่กา

แชร์ข่าวพะเยา

นายสิทธิศักดิ์  เครืออินทร์ กำนันตำบลแม่กาจัดประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆให้กับ ผู้ช่วยฯ สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ได้รับทราบกันอย่างพร้อมเพียง โดยมีหัวข้อดังนี้..เรื่องการเข้าเวรจุดเฝ้าระวังไฟป่า.ในตำบลแม่กา.และทำแนวกันไฟที่ มจร วันที่20 มกราคม พ ศ 2565…พร้อมเน้นย้ำเรื่องการ ฉีดวัคซีนให้ทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์กระตุ้นกับชาวบ้านทุกๆครัวเรือน  พร้อมให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านให้จิตอาสาไปร่วมบริจาคโลหิตหมู่ละ5คนในวันที่23 ธันวาคม 2564   ณ วิทยาลัยซีแทค ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัด.พะเยา  พร้อมแจกแมสและเจลให้กับหมู่บ้านทุกหมู่เพื่อนำไปแจกให้ กับชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อเป็นการรณรงค์ในการ  ป้องกันโควิด   19  ณ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.แม่กา  อ.เมือง จ.พะเยา  

        

       


แชร์ข่าวพะเยา