จ.พะเยา จิตอาสาปรับปรุงหนองเล็งทราย ถวายในหลวง ร.9

แชร์ข่าวพะเยา

      ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา  จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

     วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองเล็งทราย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่ง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา  จัดขึ้นที่เกาะกลางน้ำหนองเล็งทราย ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

       โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ร่วมกับนายอำเภอแม่ใจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจิตอาสา และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา ร่วมกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางน้ำหนองเล็งทรายตำบลแม่ใจ  อำเภอแม่ใจ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  


แชร์ข่าวพะเยา