หนุ่มวัย 39 ปลูกกาแฟสร้างรายได้กว่า 4 แสนบาทต่อปี

แชร์ข่าวพะเยา

หนุ่มวัย 39 ปี ในพื้นที่บ้านผาแดง  หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปลูกกาแฟมากกว่า 1,000 ต้น  ในพื้นที่ ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 900 เมตร นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ของจังหวัดพะเยา สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง ต่อปี มากกว่า 4 แสน บาท ชาวบ้านที่นี่ ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักปีละหลายล้านบาท

    วันที่3ธันวาคม2564 นายนพดล สันติโชคไพบูลย์ หนุ่มวัย 39 ปี ชาวบ้านในพื้นที่บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พร้อมกับครอบครัว กำลังช่วยกันเข้าทำการเก็บผลผลิต กาแฟ พันธ์อาราปีก้า ที่เขาปลูกไว้ มากกว่า 1,000 ต้น ซึ่งขณะนี้สามารถเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้ว ซึ่งแหล่งปลูกกาแฟดังกล่าวนั้น ที่นายนพดล ปลูกไว้ ในหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งผลิตกาแฟ ที่ถือว่าดีที่สุดในพื้นที่จังหวัดพะเยา และมีชื่อเสียงในนามกาแฟ “ผาแดง” ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และเป็นที่ต้องการของตลาดโดยนายนพดล เล่าว่า หมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักในการปลูกกาแฟ เพื่อออกจำหน่าย ซึ่งตนเองนั้นได้ปลูกกาแฟพันธ์อาราปีก้า มากกว่า 1,000 ต้น โดยผลผลิตเฉลี่ย มากกว่า 4 ตันต่อปี ซึ่งขณะนี้กาแฟเริ่มที่จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว โดยจะสามารถเก็บผลผลิตตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งขณะที่ในปีนี้เริ่มมีพ่อค้าเดินทางเข้ามารับซื้อแล้ว และผลผลิตส่วนใหญ่ของกาแฟที่นี่จะส่งขายไป จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ส่วนหนึ่งก็จะจำหน่ายในพื้นที่ จังหวัดพะเยา โดยราคาเฉลี่ยก็จะตกประมาณกิโลกรัมละ 100-130 บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นอย่างดี  เนื่องจากกาแฟของหมู่บ้านแห่งนี้ถือว่ามีคุณภาพ อร่อย หอมกรุ่น เนื่องจากปลูกในพื้นที่ ที่มีความสูงกว่า 900 เมตรและสภาพอากาศที่ดี จึงเป็นที่ต้องการของตลาด

     สำหรับหมู่บ้านผาแดง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ แห่งนี้ ถือว่าเป็นหมู่บ้านผลิตกาแฟคุณภาพและมีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยา แล้ว และในทุกปีช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวคอกาแฟเดินทางมาเที่ยวชมสวนกาแฟ ที่มีธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามท่ามกลางขุนเขา และลิ้มลองรสชาติของกาแฟของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างคึกคัก ในทุกปี ซึ่งทางหมู่บ้านก็จะมีกาแฟไว้คอยบริการให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองกาแฟกันแบบสดๆในแหล่งผลิตโดยตรง พร้อมชมความงามของทัศนียภาพของหมู่บ้าน จึงทำให้กาแฟของนายนภดล ซึ่งถือเป็นคนหนึ่งในหมู่บ้าน ที่มีอาชีพปลูกกาแฟ สามารถมีรายได้ในแต่ละปีมากกว่า 4 แสนบาท

นายนพดล สันติโชคไพบูลย์ ชาวบ้านในพื้นที่บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 098-9646692


แชร์ข่าวพะเยา