PEA พะเยา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถวาย ร.9

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  ณ.หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผจก.กฟจ.พะเยา มอบหมายให้ นายนิมิตร ปิวศิลป์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่ใจ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ หนองเล็งทราย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ เกาะกลางน้ำหนองเล็งทราย ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมี รองผู้ว่าจังหวัดพะเยาเป็นประธาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


แชร์ข่าวพะเยา