มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ห้างเจริญภัณฑ์พะเยา ร่วมกับบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพะเยา

ห้างเจริญภัณฑ์พะเยา ร่วมกับบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (ผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มกระทิงแดง/สปอนเซอร์)  ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 5 รายการ รวมมูลค่า 10,483,100 บาท โดยทำการส่งมอบให้คณะผู้บริหาร รพ.พะเยา และทีมแพทย์แต่ละแผนก ครุภัณฑ์แต่ละรายการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เครื่องตรวจอวัยวะภายในผ่านทางทวารหนักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,493,100 บาท

2. เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 890,000 บาท

3. เครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง รุ่น ราคา 2,390,000 บาท

4. เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตชนิด 12 ถุง ราคา 1,620,000 บาท

5. กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาคมชัดสูง พร้อมระบบบันทึกวีดีทัศน์ รุ่น OPMI-Lumera I ราคา 3,090,000 บาท


แชร์ข่าวพะเยา