เกษตรอำเภอภูซาง ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายประมง

แชร์ข่าวพะเยา

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอภูซางและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายประมง วิทยากรประจำศูนย์ฯ นางขันทอง ยะมงคล บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 8 บ้าน หนองเลา ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ซึ่งเลี้ยงปลา กบ และแปรรูปจำหน่ายในพื้นที่และตามคำสั่งซื้อของผู้บริโภคเมื่อเร็วๆนี้


แชร์ข่าวพะเยา