ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลป่าแฝกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19ใน ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแฝกร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอแม่ใจและเทศบาลตำบลป่าแฝก ร่วมกันออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดเชิงรุก ณ เทศบาลตำบลป่าแฝกและไปฉีดที่บ้านผู้ป่วยติดเตียง คนชราที่ไม่สามารถมาฉีดที่เทศบาลตำบลป่าแฝก ผลการฉีดทังหมด 247 คน แยกเป็น เข็ม 1 ไฟเซอร์ 45 คน เข็ม 1 แอสตรา 17 คน เข็ม 2 ไฟเซอร์ 184 คน เข็ม 2 แอสตรา 1 คน ในจำนวนนี้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไปฉีดให้ที่บ้านจำนวน 6 คน


แชร์ข่าวพะเยา