PEA พะเยา ปิดอบรมหลักสูตรระบบจัดการยานพาหนะ 2020 (CMS2020) ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรระบบจัดการยานพาหนะ 2020 (CMS2020) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น 4 กฟจ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา