จิตอาสาพัฒนา ถวาย ร.9

แชร์ข่าวพะเยา

กำนันตำบลสันป่าม่วง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจิตอาสาพัฒนา ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ บริเวณถนนรอบกว๊านพะเยา

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  นาย รุ่งเรือง กันตรี กำนันตำบลสันป่าม่วง พร้อมด้วย  ผู้ใหญ่บ้าน ม.1-8  สมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และนายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันป่าม่วง สท. และ ประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนา ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ บริเวณถนนรอบกว๊านฝั่งทิศตะวันตก กวาด เป่าฝุ่นถนนให้สะอาด เพื่อทัศนวิสัยขับขี่ปลอดภัยผู้สัญจรไปมา


แชร์ข่าวพะเยา