นายอำเภอเมืองพะเยา เปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านแม่ปืม

29พ.ย62
เวลา17.00น.
นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านแม่ปืม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา