โรงพยาบาลพะเยา เปิดหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม(Surgical Intensive Care Unit)  จำนวน 8 เตียง โดยมี นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล  หัวหน้าหอผู้ป่วย และบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา ร่วมในพิธีเปิด

หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (Surgical Intensive Care Unit) ให้บริการดูแลผู้ป่วยทางระบบศัลยประสาทและสมอง ทั้งชายและหญิง ซึ่งมีปัญหาความเจ็บป่วยในระดับรุนแรงที่เสี่ยงต่อชีวิต ด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน และมีทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และเปิดให้บริการในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ อาคารสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา