สำนักงานที่ดินจ.พะเยา ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจ

แชร์ข่าวพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2564เวลา 09.30 น. นายสุพัฒน์ ปักษาจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เขตตรวจราชการที่16 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและการขับเคลื่อนภารกิจกรมที่ดิน โดยมีนายธีรเดช ฉันทะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา/ส่วนแยก และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณห้องประชุม สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา