นายอำเภอแม่ใจ วางพานพุ่มและถวายบังคม รัชกาลที่9 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอแม่ใจนำคณะวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี2564  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ในการนี้ นางชุติกาญจน์ จันธิมา นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ใจ และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ใจ บุคลากรเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวอำเภอแม่ใจ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีดอนตัน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา