จ.พะเยา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9

แชร์ข่าวพะเยา

      จังหวัดพะเยา  จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2564 

       วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายชุติเดช   มีจันทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด   เป็นประธานในพิธี ทางศาสนา และพิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้เนื่อง   เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2564   ณ   ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ข้าราชการพลเรือน  ตุลาการทหารตำรวจ  และประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมในพิธี 

     จากนั้น รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และความดีในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นตัวอย่างของจังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย


แชร์ข่าวพะเยา