จ.พะเยา หมอกลงจัดสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ต่ำสุด 13 องศา

แชร์ข่าวพะเยา

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงมีความหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 13 องศาเซลเซียสในเช้าวันนี้ นอกจากนั้นยังมีหมอกลงจัดในช่วงเช้า ส่งผลกระทบต่อจราจรเนื่องจากทัศนวิสัยต่ำ รถที่ใช้เส้นทางต้องเพิ่มความระมัดระวัง ขณะที่บริเวณกว๊านพะเยา พบภาพไอน้ำที่ลอยเนื้อบริเวณผิวน้ำ ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม

     วันที่7ธันวาคม2564สภาพหมอกที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณหลายพื้นที่ในจังหวัดพะเยา ในช่วงเช้า ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการเดินทางของรถที่สัญจรไปมาเนื่องจากมีหมอกลงหนาจัดในบางพื้นที่ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง โดยเฉพาะกว๊านพะเยา ได้มีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณลักษณะเป็นไอ้น้ำล่องลอยอยู่เหนือระดับน้ำ ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม  ขณะที่อุณหภูมิยังคงมีอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่จังหวัดพะเยา อยู่ที่ 13 องศาเซลเซียส


แชร์ข่าวพะเยา